Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Deze wet vervangt overigens de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) welke niet meer geldt.

De AVG zorgt onder meer voor:

  • Versterking en uitbreiding van privacyrechten
  • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties
  • De bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen door privacytoezichthouders

Het is dus sterk van belang dat je website en bedrijf voldoet aan de vele voorwaarden die door de AVG worden gesteld.
Een privacyverklaring is hiervan een groot onderdeel, hierin wordt duidelijk gemaakt welke persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt.
Ook staat hierin vermeld hoe je met deze gegevens omgaat en welke rechten de bezoekers hebben.
Daarnaast mogen er zonder toestemming geen gepersonaliseerde cookies worden geplaatst, alle cookies die je daarnaast alsnog plaatst dien je te vermelden in het privacybeleid.
Wanneer de persoonsgegevens worden gevraagd op de website of webshop dient de gebruiker hiervan op de hoogte te worden gesteld en moet er een nadrukkelijk toestemming worden gegeven.
Bovenstaande zijn nog maar enkele punten die benodigd zijn om een flinke boete te voorkomen.

Gelukkig heeft Key 4 IT hier ervaring mee en kan je helpen om een privacyverklaring op te stellen en de benodigde aanpassingen te maken op de website.
Ook bij de diverse organisatorische maatregelen die getroffen dienen te worden zijn door ons in kaart te brengen.

Wilt je meer informatie over wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op om een afspraak in te plannen.